Setkání TT ve Zbraslavi
(TT-Treffen in Zbraslav)


Výlet k rybníku.  (Ausflug zum Teich)


Martina s Bhoomi a Marťas s Jennynkou a Sannynkou


Jitka s Byemkou a Bennynkou


Philip a Hanka Polívkovi s Baluem
(pejsek z našeho druhého vrhu)


Všem pejskům i pánečkům se procházka lesem moc líbila.
(An alle Hunde und herrchen hat der Spaziergang im Wald sehr gefallen.)

Odpoledne byla naplánovaná soutěž, která měla u všech účastníků velký úspěch.
Nachmittag war ein Wettbewerb geplannt, das zwischen allen Teilnehmer einen großen Erfolg hatte


Naše družstvo. (raději nebudu prozrazovat jak jsme dopadli) :o))))
(Unser Team. (Lieber werde ich nicht schreiben, wo wir uns plazierten) :o))))


Všem soutěžícím to šlo naprosto skvěle.
(Alle Wettbewerber waren sehr geschickt.)


Sannynka s Jennynkou usoudily, že zvládnou vyhrát i bez nás a tak se rozhodly soutěžit samy. Zatímco Jitka s Bennynkou plní úkol přímo na jedničku.
(Sannynka und Jennynka haben entschlossen, dass sie auch ohne uns gewinnen, also sie versuchten allein im Wettbewerb zu stehen. Jedoch Jitka und Bennynka befolgten die Aufgaben toll)


Neprošlo jim to a Marťas je odchytil a musely pěkně soutěžit podle pravidel.
(Sie hatten aber nichtErfolg, Marťas hat sie gefangen und sie mussten nach den Regeln spielen.)


Samozřejmě i Jennyka musela zvládnout povely a soutěže se zúčastnit.
(Natürlich auch Jennynka musste die Befehle bewältigen und auf dem Wettbewerb teilnehmen)

Po soutěži jsme ještě trochu trénovali výstavní postoj
Nach dem Wettbewerb haben wir noch ein Bißchen die Ausstellungsposition trainiert.


Bhoomi Lamleh Schambala


No uznejte od minule se Ba-Lu rozhodně v postoji zlepšil.
Tentokrát už jsme ho ukecali, aby chvíli postál. :-)))


Ba-Lu Lamleh Schambala

A ještě aspoň jedna společná fotka a hurá řádit.
Und noch ein Zusammenfoto und hura toben.

 
Sannynka a její děti Bhoomi a Ba-Lu (Sannynka und ihre Kinder Bhoomi und Ba-Lu)